wij steunen
Van de opbrengst van onze optredens gaat steeds een belangrijk aandeel naar projecten die bij het begin van het jaar worden vastgelegd.

Voor 2020 en 2021 zijn dat:

Mashcana in Ecuador
Mashcana is een project waarbij de mensen in de bergen van Ecuador worden opgeleid en begeleid om stenen kachels en ovens in hun huizen te maken in plaats van te werken met open vuren zonder schouw. Verder zorgt Mashcana ook voor maandelijkse opleidingen en cursussen en ondersteuning bij de landbouw. Een sterke video vertelt over de visie en de wortels van de organisatie: http://vimeo.com/355979859

Vluchtelingenwerking Rupelstreek
Vluchtelingenwerking Rupelstreek helpt erkende vluchtelingen bij hun integratie door samen huisvesting te zoeken en ze te begeleiden bij het papierwerk. De mensen zullen worden bijgestaan door buddy’s. Meer info op www.boomswelkom.be

Voor 2021 kozen we:

Bibliotheek scholencluster Kpando – Aloyi in Ghana
Bibliotheek-scholencluster Kpando-Aloyi Het dorp bouwt samen aan de school met bibliotheek, hier zal ook een computerlokaal zijn. Op deze manier krijgt de gemeenschap toegang tot lectuur en opleiding en het gebruik van de computer. Meer info op www.believer.one

Fietshelmen voor de Markgrave
De Markgrave vzw biedt diensten op maat voor blinden en slechtzienden. In het activiteitencentrum wil men nieuwe fietshelmen aankopen om op een veilige manier te kunnen tandemfietsen. Meer info op www.demarkgrave.be


Hieronder geven we een overzicht van de projecten die we de afgelopen jaren gesteund hebben.

Voor 2018 en 2019 waren dat:

De Palestijnse Circusschool
Deze circusschool gelooft in een toekomst voor Palestina, waar kinderen en jongeren op een positieve manier investeren in hun samenleving. Vandaag zet de Israëlische bezetting de Palestijnse samenleving onder zware druk. Geweld en uitzichtloosheid domineren. Waarden zoals vertrouwen, waardigheid, samenhorigheid, respect en hoop dreigen lege begrippen te worden. Daarom richtten de Palestijn Shadi Zmorrod en de Belgische Jessika Devlieghere in 2006 De Palestijnse circusschool op. Met de school willen ze de creatieve mogelijkheden van jongeren in Palestina stimuleren, om hen zo zelfbewust te maken en in staat te stellen constructief en positief met elkaar en met de brede samenleving in dialoog te gaan. De circusschool biedt een veilige haven waar mensen elkaar ontmoeten in een sfeer van onderlinge gelijkwaardigheid en waar men gelooft dat samen meer bereikt kan worden dan alleen. Door mensen samen te brengen in de circuslessen en door shows op te voeren in het hele land, daagt ze de vele opgelegde mobiliteitsbeperkingen uit. Daarnaast werkt ze mee aan een inclusieve samenleving waar iedereen de kans krijgt om zicht te ontplooien, ongeacht zijn of haar politieke, economische of religieuze overtuiging, of fysische, mentale of gender-identiteit. Last but not least geeft ze een spreekbuis aan de jongeren om hun dagelijkse bekommernissen te delen met de wereld.

Circus Zonder Handen
Circus Zonder Handen is een sociale & inclusieve circusschool in Brussel die circusactiviteiten aanbiedt aan kinderen vanaf 4 jaar. Het budget van financieel kwetsbare families in Brussel biedt vaak geen ruimte om deel te nemen aan zinvolle vrijetijdsbesteding. Omdat vrijetijdsparticipatie een belangrijke hefboom is in het doorbreken van sociale uitsluiting en de vicieuze cirkel die armoede vaak is, maakt Circus Zonder Handen zijn circusactiviteiten toegankelijk voor iedereen. Door deelnameprijzen te bepalen op basis van het gezamenlijk belastbaar inkomen van de gezinnen en door een communicatie op maat werkt Circus Zonder Handen drempels weg. Al deze inspanningen resulteren in een diverse deelnemersgroep: 45% van de deelnemers leeft in een financieel kwetsbaar gezin, en de helft heeft een allochtone etnische achtergrond. In de circuslessen zitten er evenveel jongens als meisjes. In de helft van de lessen zijn er ook deelnemers die kampen met een mentale of fysieke beperking.

Voor het jaar 2017 waren dat:

Boyandi
De vzw Boyandi die werkt in Burkina Faso is via schenking eigenaar geworden van een stuk grond in Bouli (een arm gehucht 30 km van de hoofdstad Ouagadougou). Vrijwilligers uit Wilrijk en omstreken hebben dit stuk grond afgebakend, een waterput geboord en een handpomp geïnstalleerd. Daardoor wordt groenteteelt mogelijk. De dorpelingen moeten geen kilometers afleggen om drinkbaar water te hebben. Het volgende doel is een graanmolen op zonne-energie bouwen. Microkredieten worden vooral aan vrouwen toegekend om kleine bedrijfjes op te starten. Later wil men een sport- en ontspanningsaccommodatie voor jongeren en een socio-culturele ontmoetingsplaats bouwen. Daardoor creëert men werkgelegenheid. Dit is een project waar mensen de kans krijgen te werken aan hun eigen toekomst en aan die van hun land.

Corazones Unidos
Dit project richt zich op kinderen en jongeren met een handicap in Terrabona, een uitgestrekt en ontoegankelijk bergdorp in Nicaragua. Er is een totaal gebrek aan aangepaste dienstverlening en ondersteuning zowel aan de persoon zelf als aan de gezinnen. Corazones Unidos wil hulpmiddelen en ondersteuning aanbieden aan de ouders die hun gehandicapt kind alleen moeten opvoeden. Dit project werk zoveel mogelijk met plaatselijke organisaties en gespecialiseerde ziekenhuizen. De organisatie zorgt vaak voor vervoer. Werkhuizen passen tweedehandse rolstoelen aan aan de individuele noden van de patiënt. De meeste hulpmiddelen worden gemaakt door plaatselijke schrijnwerkers en ambachtslieden. De ouders hebben maandelijkse bijeenkomsten om over hun problemen te praten. Zo kunnen ze elkaar ondersteunen.

Voor het jaar 2016 waren dat:

Zing Zang Zong
Zing Zang Zong is een multicultureel kinderkoor, opgericht in 2012. Elke woensdag tijdens het schooljaar repeteren de kinderen en zingen zij samen liedjes. Door het samen zingen krijgen zij het Nederlands beter onder de knie en maken zij een heleboel nieuwe vrienden. Ook de ouders van de kinderen zijn welkom. Zij zitten in kleine groepjes en oefenen ondertussen de Nederlandse taal. Zo kunnen de kinderen samen met hun ouders genieten van muziek maken. Want elk kind heeft recht op kunst en cultuur! De kinderen en ouders krikken door muziek te maken hun zelfvertrouwen op en voelen zich daardoor beter in de samenleving. Ze worden begeleid door professionele muzikanten die er als vrijwilliger werken.

Van arm naar warm
Het dorpje Bni Boussar ligt in het Noorden van Marokko, op een hoogte van 2000 meter. Schooltjes liggen vaak ver van huis. Daardoor moeten kinderen vaak lange afstanden afleggen, in de zomer enkel op slippers, in de winter zonder aangepaste winterkledij. De kinderen komen verkleumd aan in de school. De klassen zijn niet verwarmd. Daardoor is er een groot schoolverzuim in de winter met als gevolg dat de kinderen leerachterstanden oplopen. Het alternatief is dat deze kinderen ingeschakeld worden in de handel van hasj en cannabis. Het project wil schoenen en jassen aankopen zodat deze kinderen toch naar school kunnen blijven gaan. De ouders betalen een symbolisch bedrag, wat belangrijk is voor hun eigenwaarde. Verder wil men kacheltjes kopen zodat de klassen in de winter verwarmd worden. De kinderen brengen af en toe een blok hout mee. Motor achter het project was El Youssfi Abdelilah, bas bij Frappant.

Voor het jaar 2015 waren dat:

Anti-Persoonsmijnen Ontmijnende ProductOntwikkeling (APOPO)
Al sinds 2000 legt de Belgische ngo APOPO zich toe op het onschadelijk maken van anti-persoonsmijnen in vroegere oorlogsgebieden. Hiervoor schakelt APOPO de hulp in van Gambiaanse hamsterratten, die gezegend zijn met een unieke reukzin en op vele plaatsen gekweekt kunnen worden. De dieren worden getraind om landmijnen op te sporen, zodat deze onschadelijk kunnen gemaakt worden. Op die manier heeft de ngo al talloze mensen gered van de dood of van gruwelijke verminkingen in Thailand, Cambodja, Tanzania, Mozambique en Angola. Ondertussen worden er ook ratten getraind om tbc-besmettingen te detecteren. Een getrainde rat kan in tien minuten tijd immers meer speekselmonsters beoordelen dan een laborant op een hele werkdag. Solidariteitskoor Frappant schenkt 1000 euro aan deze levensreddende ngo.

Vluchtelingenkamp Dbayeh – Libanon
In 1950 ontstaat nabij Beyrouth een vluchtelingenkamp voor vluchtelingen uit Palestina. Het kamp telt dan zo’n 5000 inwoners. Tot voor 2011 waren de bewoners Palestijnen en arme Libanezen, maar de opstand in Syrië bracht ook vanuit dat land een stroom vluchtelingen naar het kamp. Huizen werden een beetje aangepast, zodat er een nieuwe familie bij kon wonen. Soms wonen er drie gezinnen in één klein huisje. De Syriërs blijven toestromen, zodat er nu ongeveer 3.000.000 vluchtelingen in Dbayeh wonen. Werkgevers profiteren vaak van de situatie. Ze danken de Palestijnen en Libanezen af, en nemen Syriërs in de plaats, aangezien die bereid zijn voor nóg lagere lonen te werken. Dit brengt veel leed met zich mee. Palestijnen en Libanezen vallen zonder enig inkomen en Syriërs raken niet eens aan het nodige geld voor de huurprijs. Het grootste verdriet voor de Palestijnen is dat hun kinderen nooit een betere toekomst zullen hebben. Palestijnen worden immers geacht ooit te vertrekken. Ook voor de Syrische vluchtelingen lijkt de situatie soms uitzichtloos. Toch zijn er ook vreugdemomenten: Palestijnen onthalen Syriërs, mensen delen spontaan voedsel en kleding.
Drie zusters van de “Kleine Zusters van Nazareth” proberen met beperkte middelen, maar met veel belangeloze inzet, noden te lenigen in het kamp. Frappant wil hen een hart onder de riem steken, en trekt 1000 euro uit voor hun werking.


Voor het jaar 2014 waren dat:

Pax Christi International en de vredesontmoeting in Sarajevo
In Sarajevo, de hoofdstad van Bosnië-Herzegovina, vindt een vredesontmoeting plaats in het Pinksterweekend van 2014. De ontmoeting heeft als doel het begin van de eerste Wereldoorlog te gedenken én een boodschap van vrede de wereld in te sturen. Sarajevo is de stad waar de Eerste Wereldoorlog begonnen is. Ze kreeg het ook zwaar te verduren tijdens de laatste oorlog, twintig jaar geleden. Niet alleen de stad zelf, maar ook haar multiculturele eigenheid werd toen verwoest. In de week van 6 tot 9 juni 2014 vinden er verscheidene evenementen plaats, zoals een ontmoeting met de religieuze leiders van het land en een ‘tocht van hoop’ langs een aantal religieuze plaatsen in de stad. Verder treedt ook het Sarajeefse internationale en interetnische zangkoor Patanima op, dat met haar muziek de verzoening tracht te activeren. Het koor telt ongeveer 130 leden afkomstig uit verschillende tradities, en ontving in 2011 de vredesprijs van Pax Christi International. Solidariteitskoor Frappant vergoedt de onkosten voor dit optreden, geraamd op 1000 euro.

Ondersteuning vakantiekamp in de Cevennes voor jongeren uit Jeugdzorg Emmaüs
Jeugdzorg Emmaüs bundelt projecten in de bijzondere jeugdzorg. De organisatie werkt met kinderen, jongeren en hun gezin die chronisch of tijdelijk in moeilijke omstandigheden leven en in aanraking komen met de jeugdrechtbank; ze verblijven in verschillende leefgroepen of begeleidingsstructuren. De werking wordt gedragen door heel geëngageerde medewerkers, die net dat ietsje meer bieden om kinderen en jongeren te motiveren. Ze werken vooral aan de versterking van de krachten die deze jongeren in zich hebben, ook al zijn ze vaak diep gekwetst geweest. Velen van hen hebben een heel negatief zelfbeeld en worden herhaaldelijk geconfronteerd met afwijzingen. Dit jaar organiseert Jeugdzorg Emmaüs een extra activiteit op maat van de jongeren, waarvoor de hun toebedeelde subsidies niet toereikend zijn. Een groepje jongeren zal 10 dagen op een primitieve boerderij samenleven en instaan voor hun eigen onderhoud. Het contact met de natuur, een ander levensritme, andere levensstijl… brengt rust en zet aan tot meer zelfinzicht. Solidariteitskoor Frappant trekt 1000 euro uit voor dit vakantiekamp.