visie


Solidariteitskoor Frappant brengt mensen bij elkaar
die graag samen zingen en musiceren
en die zich betrokken voelen bij de wereldwijde samenleving.
Daarom zingen we over de broosheid, de kwetsbaarheid van elke dag,
over de dromen van mensen en over de moed die ze opbrengen
om te zorgen voor elkaar, voor anderen, voor de aarde.
Zingen zal de wereld niet veranderen.
Maar het kan wel onze kijk op de wereld bevragen.
Zingen voedt onze hoop.
Een druppel kan een hete plaat niet koelen,
maar een kleine vonk kan wel een vuur ontsteken.
Zingen neemt ons mee in een groot verhaal, van alle tijden en uithoeken van de wereld.
Een verhaal van mensen die niet geloven in de taal van de macht,
van eigen-volk-eerst en van geweld.
Maar die – soms tegen beter weten in –geloven in de kracht van de machtelozen,
die weerbarstig en tegendraads kiezen voor het leven,
voor solidariteit.

Omdat wij de mensen en de wereld graag zien.
Zodat we morgen een betere wereld doorgeven.