frappilie
Sinds september 2012 heeft Frappant een nieuw initiatief, en sinds februari 2013 kreeg het de naam ‘Frappilie’. Een koor waarin zowel kinderen als hun mama’s en papa’s en oma’s en opa’s en andere volwassenen samen zingen en meegenomen worden in een zelfde dynamiek. Bart Heirbaut is dirigent van dit bont gezelschap.


We zien het als een koor met dezelfde missie en visie als Frappant waar zowel jong als oud kan aan meedoen, onder de voorwaarde dat kinderen steeds begeleid worden door een volwassene (bv. ouder of grootouder of …). We bepalen zelf geen onderste leeftijdsgrens, dit gebeurt door de kinderen en begeleidende volwassenen in kwestie. Ieder kind is daarin anders. Volwassenen mogen ook zonder kinderen komen meezingen.

Binnen het brede kader van Solidariteitskoor Frappant willen we kinderen en jongeren én volwassenen zinvol ‘samen’ laten zingen. Tegelijk vinden we het gemeenschap-stichtende aspect van samen zingen in een koor en de onderlinge verbondenheid een bijzonder belangrijk element. We zien dit ook als een pedagogische mogelijkheid. Groepsvormende activiteiten en activiteiten rond de liederen, met de bedoeling kinderen mee te nemen in het verhaal van het lied: een vertelling, een tekening, een filmpje, een dansje, ontdekken van andere klanken, instrumenten, … zullen aan bod komen.

Optreden met de groep of streven naar een vooropgesteld technisch resultaat staan niet voorop. We streven in de eerste plaats ‘muziekbeleving’ na: plezier vinden in samen zingen.

Repetities vinden maandelijks plaats in de kleuterspeelzaal van de Neerlandschool (Edenplein 9, Wilrijk) op zondagmorgen. Welkom vanaf 10u15 om elkaar te begroeten en al wat stoelen klaar te zetten. We zingen van 10u30 tot 12u, met tussenin een kleine pauze. We drinken kraantjeswater en voorzien bekertjes voor tijdens deze pauze.

We veronderstellen in de eerste plaats dat kinderen vooral gestimuleerd worden of geraken om mee te komen zingen. We organiseren in een hoek van dezelfde oefenruimte een plaatsje waar minder betrokken kinderen in stilte kunnen knutselen en spelen. Zo zijn ze er toch op hun manier bij.

Dus, wie zich geroepen voelt om in dit spannend verhaal te stappen, is welkom. Geef jullie interesse en jullie namen en geboortejaren door aan An Van linden, die voor het secretariaatswerk zorgt: koepje@hotmail.com.

We starten weer op na de zomervakantie. De data voor schooljaar 2022 – 2023 zijn de zondagen 25/09 - 23/10 – 20/11 – 18/12 – 15/01/2023 – 12/02 – 12/03 – 23/04 – 7/05 en 4/06, telkens van 10u30 tot 12u in de kleuterspeelzaal van de Neerlandschool aan het Edenplein in Wilrijk. Nieuwe zangers en zangeressen ontvangen we graag op de repetities van september en oktober. Daarna is het wachten tot september 2023.